Program.
Wykład inspiracyjny
Szkoła i przedszkole flex, czyli kreowanie placówek oświatowych na miarę zindywidualizowanych potrzeb dzieci i uczniów pokolenia Z i Alfa.
1. Skuteczne rozwiązania codziennych sytuacji problemowych w pracy dyrektora placówki oświatowej
 • PROBLEM nr 1: WERYFIKOWANIE I ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH;
 • PROBLEM nr 2: ORGANIZACJA NAUCZANIA A UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY;
 • PROBLEM nr 3: AWANS NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE DŁUŻSZYCH NIEOBECNOŚCI W PRACY;
 • PROBLEM nr 4: WPROWADZANIE KODEKSÓW ETYCZNYCH I KARY DYSCYPLINARNE NAUCZYCIELI W 2020 i 2021;
 • PROBLEM nr 5: INTERPRETACJA ZALECEŃ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA;
 • PROBLEM nr 6: ŻĄDANIE PODANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ A NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH;
 • PROBLEM nr 7: REJESTRACJA WYPOWIEDZI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW PODCZAS ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH;
ROZWIAZANIA ZAPRREZENTUJĄ:
IZABELA SUCKIEL
KAROLINA NIEDZIELSKA
2. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i organizacja ładu proceduralnego w informacyjnym chaosie
 • Obowiązki i uprawnienia dyrektora placówki edukacyjnej w kontekście prawnych uwarunkowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu. Case studies w oparciu o orzecznictwo polskich sądów.
 • Współpraca placówek oświatowych z organami zewnętrznymi i granice ich działalności w zakresie bezpieczeństwa. Do jakich zadań policja, straż miejska i sanepid mogą zobligować dyrektora szkoły i przedszkola?
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli w kontekście wypadków podczas wycieczek szkolnych i przedszkolnych. W jaki sposób zabezpieczyć siebie i kadrę pedagogiczną przed poniesieniem dotkliwych prawnych?
3. Efektywne zarządzanie finansami i pozyskiwanie dodatkowych środków w obliczu stale topniejącego budżetu szkoły
 • Mecenat w oświacie, fundraising – czyli alternatywne sposoby pozyskiwania środków niezbędnych na realizację zadań szkoły.
 • Sponsoring w szkole – jak znaleźć i utrzymać sponsora? Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy placówką oświatową a sponsorem?
 • Przykłady scenariuszy długofalowej współpracy z bazą projektów, w których placówki oświatowe mogą pozyskać dodatkowe fundusze.
PANEL SPECJALNY
DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Obecna sytuacja prawna dyrektorów szkół w roku szkolnym 2020/2021 – szybka runda wokół kluczowych zagadnień i przepisów prawnych obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym

Które z obowiązujących przepisów prawnych są błędnie interpretowane przez dyrektorów szkół? Co się zmienia w nadchodzącym roku szkolnym?

Przejrzysta analiza, która pozwoli Ci na bezproblemowe prowadzenie placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne.

DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Obecna sytuacja prawna dyrektorów przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 – szybka runda wokół kluczowych zagadnień i przepisów prawnych obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym

Które z obowiązujących przepisów prawnych są błędnie interpretowane przez dyrektorów przedszkoli? Co się zmienia w nadchodzącym roku szkolnym?

Przejrzysta analiza, która pozwoli Ci na bezproblemowe prowadzenie placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne.