Dyrektor jako manager
– zmiany prawne w oświacie
w 2019 r. w przełożeniu na realia placówki
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas.
Telefon
(61) 66 55 774
E-mail
bok@forum-media.pl