Dyrektor jako manager
– zmiany prawne w oświacie
w 2019 r. w przełożeniu na realia placówki
24.05.2019, Warszawa
Novotel Airport
Godz. 10.00–18.00
8
godzin jasnych interpretacji
i wskazówek 
– uzyskasz wytyczne, jak wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych na dyrektorów placówek oświatowych w 2019 r. oraz w jaki sposób motywować zespół w obecnych realiach
4
uznanych ekspertów – praktyków, którzy na przykładach zaprezentują, jak efektywnie podsumować nadzór pedagogiczny, w jaki sposób trafnie formułować wnioski z ewaluacji i kontroli oraz jak stworzyć warunki do aktywizacji zespołu
3
panele wypełnione po brzegi praktycznymi wskazówkami 
i prostymi rozstrzygnięciami bieżących wątpliwości dyrektorów dotyczących m.in. skutecznego wdrożenia najnowszych zmian w KN, konieczności dostosowania dokumentacji i efektywnych sposobów motywowania nauczycieli
2
odrębne panele szyte na miarę indywidualnych potrzeb dyrektorów szkół
i przedszkoli 
z konkretnymi wytycznymi prawnika oświatowego w zakresie aktualnych nowelizacji przepisów prawa i konieczności dostosowania dokumentacji placówki oraz faktycznego wpływu zmian na funkcjonowanie szkół i przedszkoli
Wśród tematów
Sprawdź, o czym między innymi będą mówić nasi prelegenci
 
Najnowsze zmiany prawne
w oświacie
Wytyczne czołowych ekspertów, jak wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych na dyrektorów placówek oświatowych w 2019 r. oraz w jaki sposób motywować zespół
i zaangażować pracownika. 
Nadzór pedagogiczny
w kontekście oceny pracy nauczycieli
Przejrzysta analiza i aktualny stan prawny dotyczące oceny pracy nauczycieli
i prawidłowego wyboru właściwej ścieżki przeprowadzania procedury oceny w zależności od tego, kiedy się zaczęła.
Podsumowanie nadzoru pedagogicznego
Konkretne przykłady formułowania wniosków
z prowadzonych ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania oraz sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
Motywowanie zespołu jako aktualne wyzwanie dyrektora
Jak zbudować skuteczny zespół
i stworzyć warunki do realizowania innowacji pedagogicznych, by zwiększyć zaangażowanie
i zatrzymać pracowników w placówce. Przykłady najczęściej stosowanych pozafinansowych rozwiązań motywacyjnych.
 
Panel profilowany tylko dla szkół
Najczęstsze wątpliwości przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. Punkty sporne i najbardziej powszechne błędy popełniane przy organizacji egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności.
 
Panel profilowany tylko dla przedszkoli
Analiza najnowszych zmian prawnych w praktyce przedszkolnej i wypracowanie funkcjonalnych rozwiązań, jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w warunkach przedszkolnych.
Prelegenci
Zobacz, kto dla Ciebie wystąpi
 
Izabela Suckiel
ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego
Jan Lewandowski
konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego
Dorota Nowocień
wykładowca akademicki, prowadzi indywidualny projekt AKADEMIA MOTYWACJI DOROTA NOWOCIEŃ
Małgorzata Łoskot
redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta
Ewa Ostarek
trener języka angielskiego, autorka wielu artykułów w prasie branżowej
Od 1 września 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. To 150 stron przepisów m.in. zmieniających te już wcześniej obowiązujące.
Udział w kongresie zagwarantuje Państwu doskonałą orientację w zmianach prawnych.
Kogo zapraszamy:
 •  

  dyrektorów szkół wszystkich typów
 •  

  dyrektorów przedszkoli
 •  

  osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji prawnej i       ewaluacyjnej w placówkach oświatowych
 •  

  kierowników działów finansowych, kadrowych i administracyjnych w placówkach oświatowych
 •  

  przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę
 •  

  dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli
Pakiet uczestnika zawiera:
 •  

  Profesjonalny Certyfikat potwierdzający udział w Kongresie
 •  

  Udział we wszystkich panelach
 •  

  Lunch i przerwy kawowe z poczęstunkiem 
 •  

  UWAGA! PODCZAS CAŁEGO KONGRESU MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z PRELEGENTEM JANEM LEWANDOWSKIM
Wspieramy dyrektorów i nauczycieli!
Bilety na Kongres Oświatowy za jedyne:
359,00 zł netto
Szczegóły organizacyjne
Gdzie i kiedy? Jak dojechać?
 
Gdzie?
Hotel Novotel Airport, Warszawa
ul. 1 sierpnia 1
Kiedy?
24 maja 2019 r., 10.00–18.00
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas.
Telefon
(61) 66 55 774
E-mail
bok@forum-media.pl